ÇEVRE

ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKASI

İETT, Sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacı ile paydaşlar ve çalışanlarla birlikte vizyonunda da yer verdiği “Çevreye duyarlı bir kurum olma” yolunda her geçen gün yaptığı faaliyetler ile çevreye katma değer sağlamaktadır.

Politikamız ile;

  • Ulusal ve TBMM tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere sektörel standartlara uymayı,
  • Hizmet sürecinde çevresel etkileri ve tehlikeleri kontrol altına alarak kirliliği önlemeyi,
  • Çevreye duyarlı verimi yüksek seçimler yapmayı,
  • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmayı,
  • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı,
  • Doğal kaynakları korumayı ve verimli şekilde kullanmayı,
  • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir.