ÇEVRE

ÇEVRE

İETT vizyonunda hedeflediği “şehir hayatını kolaylaştırmak, çevreye duyarlı olmak ve alternatif enerji kaynaklarını yönetmek” unsurlarında başarı sağlamak amacı ile kurum mükemmellik politikasında  “sürdürülebilirlik için sorumluluk alırız” ilkesi ile sürdürülebilirlik konusundaki duruşunu tanımlamıştır.

Sürdürülebilir çevre politikamızda stratejik hedeflerimiz arasında emisyon oranını azaltmak, çevre ve doğal kaynakların önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak, alternatif enerji kaynaklarını kullanmak, enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlamak, kurumsal enerji tüketimini etkin bir şekilde yönetmek yer almaktadır.

 İETT’de “Enerji, Ekonomi, Etkinlik ve Ekoloji” kavramlarını ifade eden ve 4E olarak kısaltılan sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsenmiştir.

4E olarak tanımlanan çevresel duyarlılık yaklaşımının ilk “E”si  Enerji ile Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen sonrasında sıra ile Ekonomi de maliyetlerimize minimize eden, Etkinlik ile verimliliği esas alan ve Ekoloji ile çevreye duyarlı bir kurum olma yolunda sürdürülebilirlik yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

ÇEVRESEL HEDEFLERİMİZ

 

Emisyon Oranını Azaltmak

Toplu taşıma faaliyetleri kaynaklı atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam ilkeleri doğrultusunda azaltılması stratejik hedeflerimiz arasındadır. Filomuza katılacak otobüslerin seçiminde en önemli kriterimiz araçların enerji tüketim ve emisyon salım miktarlarıdır.


Alternatif Enerji Kaynaklarını Kullanmak

Faaliyet konumuz gereği neden olduğumuz yoğun akaryakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak ve toplum sağlığına olumlu katkıda bulunmak amacıyla alternatif enerji kullanan otobüslerimizin sayısının artırılmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, filomuza elektrikli, CNG yakıtlı ve hibrit teknolojili otobüsler katmaya devam ediyoruz.

Bunun yanı sıra, garajlarımızda, hizmet binalarımızda ve otobüs duraklarımızda rüzgar, güneş vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını planlamaktayız.


 

Enerji ve Doğal Kaynak Tasarrufu Sağlamak

İETT olarak, enerji ve doğal kaynak sarfiyatının azaltılmasına yönelik, akıllı sürüş teknikleri ile akaryakıt tasarrufu sağlanmasını, atıklarımızın çevreye duyarlı şekilde geri dönüşümlerinin gerçekleşmesini ve hizmet araçlarımızın GPS üzerinden takibini sağlayacak projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Kurumsal Enerji Tüketimini Etkin Şekilde Yönetebilmek

Ölçülemeyen yönetilemez prensibinden hareketle tüketim verilerinin düzenli olarak kayıt altına alınması, yıl içerisinde farklı zamanlarda enerji aboneliklerine ait tarife değişikliklerinin yapılması ve sayaçların uzaktan izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor.


Çevre ve Doğal Kaynakların Önemi ile İlgili Farkındalık Geliştirmek

Kent içi toplu taşıma hizmeti sunarken, toplumda doğal kaynakların kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmak ve toplu taşıma kullanımını artıracak etkinler düzenlemek, kurumsal çevre politikamızın ana öğelerindendir.