EKONOMİ

EKONOMİYE KATKIMIZ

2012 yılı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) sonuç bildirgesinde belirtildiği üzere, ulaşım ve mobilite sürdürülebilir kalkınmanın çok önemli bir unsurudur. Ulaşım sektörü küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olup, ekonomik gelişmeyi hem etkilemekte hem de bu gelişmeden doğrudan etkilenmektedir. Ulaşım sektörü ekonomiyi, istihdam oluşturmak suretiyle doğrudan, bölgesel gelişmeyi sağlamasıyla da dolaylı olarak desteklemektedir. Ulaşım, insanların eğitim, iş, eğlence, sağlık ve diğer ihtiyaçlarına erişimini sağlaması açısından kentsel gelişmede önemli bir rol oynamaktadır. Toplu taşıma, bireysel otomobil kullanımıyla karşılaştırıldığında, daha az yer kaplar, daha az sera gazı emisyonu ve daha az enerji tüketimi gerçekleştirerek, ekonomik ve çevresel açıdan pek çok avantaj sunar.