ENERJİ

ENERJİ TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ

İstanbul, dünyada toplu ulaşım aracı kullanım yoğunluğu en fazla olan şehirlerin başında gelmektedir. Bu sebeple enerji ve yakıt tüketimi sera gazı emisyonlarının en önemli ayağı olmaktadır.

İETT başta İstanbul halkı olmak üzere  tüm insanlığa ve gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir miras bırakabilmek için faaliyetlerinde doğaya ve insan sağlığına özen göstermektedir.

Bu kapsamda emisyon oranının azaltılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanıması, enerji ve doğal kaynakların tasarrufunun sağlanması kurumun enerji tüketiminin etkili bir şekilde yönetilmesi önemli hedefleri arasındadır.

İETT enerji tüketim istatiskleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

YAKIT TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ 

ELEKTRİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ 

DOĞALGAZ TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ

SU TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ