ENERJİ

ENERJİ YOL HARİTALARI PROJESİ

Roadmaps for Energy (R4E), Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 Programı kapsamında fonlanan, yeni bir enerji stratejisi geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği Projesidir. Proje kapsamında, sekiz farklı Avrupa şehrinden proje ortaklarının ve yerel paydaşların vizyon ve görüşleri doğrultusunda, Avrupa'nın önde gelen şehirlerinin enerji yol haritaları geliştirilmektedir. Proje, belediyelerin ana sorumluluk alanları ile yakından ilişkili olan, sürdürülebilir enerji alanında üç ana alana (Akıllı Hareketlilik, Akıllı Binalar ve Akıllı Kentsel Alanlar) odaklanmış olup; proje ortağı olan her şehir hedefleri doğrultusunda, enerji yol haritasını oluşturacakları iki ana odak alanı belirlemiştir.

R4E projesi, belediyelerin vizyon geliştirme ve yol haritası oluşturma kapasitelerine odaklanmaktadır. Bu proje, kentlerde yenilikçi enerji çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik ortak faaliyetlerin başlatılmasını içermektedir. Bu şekilde, R4E'deki iş ortakları süreç ve yol haritası yapısını öğrenmekte ve gelecekteki yol haritalarında bağımsız olarak çalışmak için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaktadır.

"R4E Projesi " kapsamında hazırlanan "İstanbul Akıllı Trafik Yönetimi" raporu için tıklayınız.

"R4E Projesi " kapsamında hazırlanan "İstanbul Akıllı Ulaşım" raporu için tıklayınız.

"R4E Projesi İş Paketi 1" kapsamında hazırlanan "Hedefleri Belirleme" çalışma detayları için tıklayınız.

"R4E Projesi İş Paketi 2" kapsamında hazırlanan "Gelecek Senaryoları Belirleme" çalışma detayları için tıklayınız.

"R4E Projesi İş Paketi 4" kapsamında hazırlanan "2050 Enerji Yol Haritası" çalışma detayları için tıklayınız.

19-20 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen "Ortak Hedefleri Belirleme ve İdari Komite Toplantısı" detayları için tıklayınız.

11-12 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen "Gelecek Senaryoları Belirleme Çalıştayı" detayları için  tıklayınız.

23-25 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen "Ortak Vizyon Çalıştayı ve İdari Komite Toplantısı"detayları için tıklayınız.

14 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen "İdari Komite Toplantısı ve Tanıtım Etkinliği" detayları için tıklayınız.

6 Şubat 2017 tarihinde "R4E AB Projesi Resmi Bildirisi" Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalandı. Detaylar için tıklayınız.

27 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen "Akıllı Trafik Yönetimi ve R4E Semineri" detayları için  tıklayınız.

10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen "Ortak Yol Haritası Oluşturma ve İdari Komite Toplantısı" detayları için tıklayınız.

"İstanbul 2050 Yılı Akıllı Hareketlilik Vizyonu" detayları için  tıklayınız.

"Akıllı Hareketlilik Yol Haritası Oluşturma Süreci" detayları için tıklayınız.

10-13 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen "Ortak Proje Portföyü Oluşturma ve İdari Komite Toplantısı" detayları için  tıklayınız.

16 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen "Ulaşımda Akıllı Hareketlilik ve R4E Semineri​" detayları için  tıklayınız.

6-7 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen "Roadmaps for Energy (R4E) Kentsel Akıllılık Küresel Konferansı" detayları için  tıklayınız.

R4E Projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

R4E Projesi’nin gelişimi hakkında bilgi edinmek için projenin Twitter, LinkedIn hesaplarını takip edebilir, Facebook sayfasından güncel haberlerine ulaşabilirsiniz.

6709-enerji-yol-haritasi-2018-04-09 10:01:11-iett-fotogaleri[188x141].jpg

6710-enerji-yol-haritasi-2018-04-09 10:01:12-iett-fotogaleri[188x141].jpg