ÇEVRE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

İklim değişikliği ile mücadele dün­ya genelinde ülke politikalarına yön veren önemli bir husustur.Ülkeler küresel ısınmanın 2°C dereceyi aşmayacak şekilde tutulmasın yardımcı politikaları oluşturmak ve bu amacın çerçevesini çizecek, 2020 yılından itibaren geçerli olacak yeni iklim değişikliği anlaşmasını imzalamak için bir araya gelmiş Paris anlaşması 12 Aralık 2015’te onaylanmıştır.

Toplu taşıma faaliyetleri kaynaklı atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam ilkeleri doğrultusunda azaltılması İETT’nin stratejik hedefleri arasındadır.İETT 2011 yılından itibaren sera gazlarını her yıl hesaplamakta ve akredite kuruluşlara doğrulatmak­tadır.

İETT, 4e yönetim politikasının bir gereği olarak hem enerji tüketimi ve maliyetleri azaltmak hem de çevresel etkileri kontrol altında tutabilmek dolayısıyla ekolojiyi korumak için faaliyet konusu gereği neden olduğu yoğun akaryakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlamaktadır.

İETT emisyon hesaplaması ile sera gazlarının izlenmesi, raporlanması, güvenilirliği, tutarlılığı, şeffaflığının artırılmasını sağlamak ve sera gazı uzaklaştırılmalarındaki artış perfor­mansını ve ilerlemesini izlemektedir.

Toplum sağlığına olumlu katkıda bulunmak amacıyla alternatif enerji kullanan otobüslerinin sayısının artırılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, filosunda bulunan CNG yakıtlı ve hibrit teknolojili otobüslere ek olarak elektrikli otobüsleri de katmayı planlamaktadır.

                                 İETT 2016 SERA GAZI EMİSYON ENVANTERİ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sera Gazı Emisyonlarının kaynaklarına göre dağılımı yukarıda verilmektedir (t-CO2-e)