SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAŞAMI

ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KONULARIMIZ

Kurumumuz için stratejik öneme sahip konuları ekonomik, çevresel ve toplumsal olarak ayrı ayrı inceledik, önceliklendirdik ve İETT Öncelikli Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi’ni oluşturduk. Tablonun sağ üst bölümünde, hem paydaşlarımız hem de İETT açısından daha yüksek öneme sahip olup İETT’nin itibari, yasal, finansal ve operasyonel performansını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen konular yer alıyor. Bu konular raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını oluşturuyor. Kurumumuzun bu konulardaki performansı, raporun ilerleyen bölümlerinde niceliksel ve niteliksel verilerle detaylı olarak sunuluyor.