SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAŞAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Sürdürülebilirlik; üretimin temel girdilerini oluşturan insan, çevre ve ekonomik kaynakların bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini de korumak ve daimi kılmak olarak tanımlanmaktadır.

İETT olarak küresel bağlamda sektörümüze ve diğer sektörlere kurumsal sürdürülebilirlik için rol model oluşturacak olan “4E” Yönetim Modelini ortaya koyduk. Bu model, ulaşım sektöründeki ulusal ve uluslararası alanda ortaya çıkan yeni trendlere uyum sağlamak ve bu trendlere yön vermek amacıyla yaptığımız toplantı, çalıştay, sempozyum ve anketlerle çalışanlarımızın ve bütün paydaşlarımızın fikir, beklenti ve önerileri alınarak oluşturulmuş ve yenilikçi bir yönetim anlayışı perspektifi ortaya koymaktadır.

4E Yönetim Modeli “Enerji, Ekoloji, Ekonomi ve Etkin” kavramlarından oluşmaktadır. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken bu kavramlar ışığında insan, çevre ve ekonomik kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı hedeflemekteyiz.

4E Yönetim Modelini oluşturan kavramları şu şekilde açıklamaktayız.

Enerji: Ulaşım sektöründe hizmet veren bir kuruluş olarak temel girdimiz başta petrol ve doğalgaz olmak üzere yenilenemez kaynaklardır. Bu kaynakların tüketimini azaltmayı ve yenilenebilir kaynaklara yönelmeyi hedeflemekteyiz.

Ekoloji:  Faaliyet ve hizmetlerimizden kaynaklanan karbon salınımımızı azaltmayı, atıklarımızı azaltmayı ve bertaraf etmeyi, kulanmış olduğumuz su ve elektrik kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmayı hedeflemekteyiz.

Ekonomi: Kamu kurumu olduğumuz için temel ekonomik hedefimiz kâr maksimizasyonu değil bütçe dengesini korumaktır. Bu bağlamda faaliyet dışı gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı projeler hayata geçirmekteyiz.

Etkinlik: Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini teşvik ederek onların motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmaktayız. Paydaşlarımızda farklı birçok platformda bir araya gelerek onların talep, beklenti ve önerilerini değerlendirmekte böylece iyileştirmeye açık alanlarımızı belirlemekte ve kendimizi sürekli geliştirmekteyiz. İç ve dış paydaşlarımızın gücünden en verimli şekilde faydalanmak için birçok farklı etkinlik düzenlemekteyiz.

“4E” anlayışlı Kurumun vizyonunda, sürdürülebilirlik raporunda, mükemmellik politikasında, stratejik amaç ve hedeflerinde, açıkça yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler performans göstergeleri ile takip edilmekte, performans programı ile faaliyetlere dönüştürülerek ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik güvence altına alınmaktadır.